Description

White Truffle X Pancakes

10 Feminized Seeds